Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6250 – Rexnord/VAG) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP