Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 31/08/2001) keskittymän (Asia N:o IV/M.2575 - LIBERTY MUTUAL/GRUPO RSA ESPANA) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)