Kawża C-25/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal- 10 ta’ Frar 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Qorti tal-Prim’ Istanza ta’ Liège — Il-Belġju) — Missionswerk Werner Heukelbach ev vs État belge — SPF Finances ( “Tassazzjoni diretta — Moviment liberu tal-kapital — Taxxa fuq is-suċċessjoni — Legati favur entitajiet mingħajr skop ta’ lukru — Rifjut li tiġi applikata rata mnaqqsa meta dawn l-entitajiet għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru ieħor differenti minn dak li fih id-de cujus kien effettivament residenti jew ħadem — Restrizzjoni — Ġustifikazzjoni” )