Sag C-25/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. februar 2011 — Missionswerk Werner Heukelbach ev mod État belge — (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Liège — Belgien) (Direkte beskatning — frie kapitalbevægelser — arveafgift — arv, der tilfalder organisationer, der drives uden gevinst for øje — afslag på at anvende en nedsat sats, når disse organisationer har deres sæde for deres aktivitet i en anden medlemsstat end den, hvor arvelader faktisk boede eller arbejdede — restriktion — begrundelse)