Written question E-008998/11 Esther Herranz García (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE) u Pablo Zalba Bidegain (PPE) lill-Kummissjoni. Ftehim bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi