Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 01/08/2011 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.6232 - ALLIANZ / BANCO POPULAR / POPULAR GESTION) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)