Usnesení Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2019/1412 ze dne 26. března 2019 o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017