Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))