RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL dwar l-analiżi kull ħames snin tal-linji gwida finanzjarji multiannwali għall-amministrazzjoni tal-assi tal-KEFA f'likwidazzjoni u, mat-twettiq tal-likwidazzjoni, l-Assi tal-Fond ta’ Riċerka għall-Faħam u l-Azzar Lulju 2012