Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten av den 18 december 2019 i målet Adpublisher AG mot K (Mål E-12/19) 2020/C 110/09