Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1403 van de Commissie van 22 augustus 2016 waarbij de ICES-deelsectoren 27 en 28.2 in 2016 worden uitgesloten van de toepassing van een periode van vangstverbod$