Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1403 tat-22 ta' Awwissu 2016 li jeskludi s-Subdiviżjonijiet 27 u 28.2 tal-ICES mill-kamp ta' applikazzjoni tal-għeluq tas-sajd fl-2016 C/2016/5314