Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1403 оd 22. kolovoza 2016. o izuzimanju ICES-ovih pododjeljaka 27. i 28.2. iz primjene razdoblja zabrane ribolova u 2016.$