Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov