Written question P-003621/11 Karin Kadenbach (S&D) lill-Kummissjoni. Żieda tal-livelli massimi permissibbli ta’ radjoattività fil-prodotti tal-ikel