C/2016/3856 Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1025 tal-24 ta' Ġunju 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 rigward id-definizzjoni tar-raggruppamenti tal-irkapti tax-xbieki tat-tkarkir bi travu f'ċerti żoni ġeografiċi