2010/592/UE: Deċiżjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri tad- 29 ta’ Settembru 2010 dwar ħatra ta’ Mħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja