Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2009, flimkien mar-risposti tal-Aġenzija