Sag F-107/13: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 15. oktober 2014 — de Brito Sequeira Carvalho mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioneret tjenestemand — disciplinær forfølgning — disciplinær sanktion — fradrag i pensionen — disciplinærrådets afhøring af anklagerens vidne — ingen afhøring af den pågældende tjenestemand — manglende overholdelse af retten til at blive hørt)