Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1026/2011 tal- 14 ta’ Ottubru 2011 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis- 16 ta’ Ottubru 2011