Written question E‑8907/10 Esther de Lange (PPE) lill‑Kummissjoni. Possibilitajiet ta’ promozzjoni tal‑enerġija ġeotermali fil‑livell Ewropew