Kawża C-270/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas- 16 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Session (Scotland), Edinburgh — ir-Renju Unit) — Macdonald Resorts Limited vs The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (VAT — Sitt Direttiva 77/388/KEE — Eżenzjonijiet — Artikolu 13B(b) — Kiri ta’ proprjetà immobbli — Bejgħ ta’ drittijiet kuntrattwali li jistgħu jissarrfu fi dritt ta’ użu temporanju ta’ akkomodazzjoni għal vakanzi)