Noti ta' Spjegazzjoni għan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea