Zaak C-644/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Procedure ingeleid door Eurobolt BV (Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Omvang van de door de nationale rechter te verrichten toetsing van een handeling van de Europese Unie — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 15, lid 2 — Verstrekking van alle relevante gegevens aan de lidstaten uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de vergadering van het raadgevend comité — Begrip „relevante gegevens” — Wezenlijk vormvoorschrift — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 723/2011 — Uitbreiding van het antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China tot de invoer verzonden uit Maleisië — Geldigheid)