2012/796/UE: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas- 17 ta’ Diċembru 2012 dwar it-tielet kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni skont id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE għall-2006 u l-2007 biex tiġi koperta n-nefqa mġarrba mill-Portugall bl-iskop li jinqered il- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (in-nematodu tal-injam tal-arżnu) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9356)