Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 3 ta’ Novembru 2008 dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer f’ċerti Stati Membri (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6349) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2008/855/KE)