Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 356/2005 ta' l- 1 ta' Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-immarkar u għall-identifikazzjoni ta’ rkaptu tas-sajd passiv u tat-tkarkir bit-travu