TITJUR Komisija proti Španiji Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 18. novembra 2010. # Evropska komisija proti Kraljevini Španiji. # Neizpolnitev obveznosti države - Okolje - Direktiva 2008/1/ES - Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja - Pogoji za izdajo dovoljenj za obstoječe obrate - Obveznost zagotovitve delovanja teh obratov v skladu z zahtevami iz direktive. # Zadeva C-48/10.