Mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE: Portugall - għargħar; Franza - Xynthia (maltempata) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal- 14 ta’ Diċembru 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas- 17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))