Sag F-51/09: Kendelse afsagt af Personaleretten (Anden Afdeling) den 15. juni 2010 — Petrilli mod Kommissionen