Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 19 ta’ Ottubru 2011 li tiddikkjara konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u t-tħaddim tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/M.6106 – Caterpillar/MWM) (notifikata bid-dokument numru C(2011) 7434) Test b’relevanza għaż-ŻEE