Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEEdwar emenda għall-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni)