Sujungtos bylos C-789 ir C-790/18: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AQ ir kt. (C-789/18) ir ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, InpsGestione (C-789/18) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešoji tarnyba — Darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo veiklos keliose valstybinėse organizacijose pajamų sumavimas — Nacionaliniai teisės aktai, kuriuose nustatyta tokio sumavimo viršutinė riba — Išimtinai vidaus situacija — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis — Akivaizdus nepriimtinumas)