Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1091/2011 tas- 27 ta’ Ottubru 2011 li jiffissa l-ammont massimu tal-għajnuna mogħtija għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa skont il-proċedura ta’ sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1023/2011