Rådets ståndpunkt (EU) nr 1/2013 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar Antagen av rådet den 11 december 2012