Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 1/2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger Vedtaget af Rådet den 11. december 2012