Written question E-010442/11 Robert Goebbels (S&D) lill-Kummissjoni. VP/RGħ — l-attivitajiet ta’ konsulenza ta’ Tony Blair