2013/23/UE: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas- 16 ta’ Novembru 2012 li tadotta s-sitt lista aġġornata tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku Kontinentali (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8135)