Sentenza tal-Qorti Ġenerali (il-Ħames Awla) ta’ l-1 ta' Lulju 2010. Sentenza tal-Qorti Ġenerali (il-Ħames Awla) ta’ l-1 ta' Lulju 2010.#BNP Paribas u Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) vs Il-Kummissjoni Ewropea.#Għajnuna mill-Istat - Miżuri meħuda mill-awtoritajiet Taljani fir-rigward ta’ ċerti banek ristrutturati - Skema ta’ riallinjament tal-valuri fiskali tal-assi - Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna bħala inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tal-għajnuna - Rikors għal annullament - Interess individwali - Ammissibbiltà - Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat - Vantaġġ - Natura selettiva - Obbligu ta’ motivazzjoni.#Kawża T-335/08.