Written question E-002182/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Id-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel