Zadeva T-179/12: Tožba, vložena 20. aprila 2012 – Wirtgen proti UUNT (Oblika vpetja za orodja)