Zaak T-179/12: Beroep ingesteld op 20 april 2012 — Wirtgen/BHIM (Vorm van beitelhouder)