Samenvatting van een liquidatiemaatregel waartoe is besloten op grond van artikel 9 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen