Izvadak likvidacijske mjere o kojoj je odlučeno na temelju članka 9. Direktive 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija