Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat- 8 ta’ Ġunju 2011 dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu: prospettivi futuri (2010/2302(INI))