Written question E-000787/11 João Ferreira (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Ir-riżultati tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku u tal-Qafas ta’ Appoġġ Komunitarju III (2000–2006) fis-settur agrikolu tal-Portugall