Written question E-000846/11 Ioan Enciu (S&D) lill-Kummissjoni. Il-protezzjoni tal-industrija tal-armi fl-UE