Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 174, 16 ta' Ġunju 2012