Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8369 – KKR/Hitachi Koki) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )