Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8369 – KKR/Hitachi Koki) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP )